JDEdwards | EnterpriseOne - ERP Freelancing
PDF Print E-mail

Wat is ERP?

Met ERP (Enterprise Resource Planning) systemen wordt in het algemeen gedoeld op software welke geïntegreerd ondersteuning biedt aan administratieve, logistieke en financiële bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Het Oracle pakket “EnterpriseOne” dat voorheen ook wel bekend stond als JDEdwards OneWorld is een pakket met deze kenmerken.

 

 

Wat doet ERP Freelancing?

De implementatie, een release wisseling of technische migratie van een ERP systeem gebeurt vaak in samenwerking met de implementatie partner. Dit zijn veelal gecompliceerde trajecten die veel tijd in beslag nemen. De inhuur van extra capaciteit kan in die situaties een wenselijke oplossing zijn, om de dagelijkse werkzaamheden niet in het gedrang te laten komen. Ook kan het zoeken naar een geschikte kandidaat voor een nog niet vervulde functie, of de langdurige ziekte van een werknemer aanleiding zijn voor de inhuur van tijdelijke capaciteit om het cirkeltje rond te krijgen (lees meer….).

 

 

Een nieuwe aanpak...

De technologie van vandaag de dag maakt het mogelijk, om snel en op maat ondersteuning te krijgen.

ERP Freelancing pioniert op dit gebied en maakt graag gebruik van deze technologieën. Uit eindelijk leidt het tot meer flexibiliteit en kostenbesparingen. Geïnteresseerd over hoe dit zou kunnen werken ten aanzien van de ondersteuning binnen uw organisatie? Lees op de pagina “Ondersteuning op afstand” (meer….)


Tips vragen en antwoorden...

Graag kom ik in gesprek met mogelijke opdrachtgevers. Heeft uw organisatie een specifiek vraagstuk leg deze dan vrijblijvend voor, in overleg kunnen standaard oplossingen gepubliceerd worden, zodat ook anderen daarmee hun voordeel kunnen doen. Welke tips vragen en antwoorden je binnen kort kunt vinden (lees binnenkort hier meer …)